TKK TEKAPUR Construction Adhesive pur pena /pištolj

In Stock

Tekapur Construction Adhesive je namenjen za zidanje pregradnih zidova kao zamena za malter kao i za lepljenje različitih građevinskim materijala. Nije podesan za gradnju nosećih zidova.