TKK TEKAPUR Bitumen Adhesive pur pena /pištolj

In Stock

Tekapur Bitumen Adhesive je nisko ekspanziska jednokomponentna poliuretanska pena za lepljenje izolacionih materijala na spoljne strane podrumskih prostora, zaštićenih bitumenskim materijalima.