MOBIHEL 2K očvršćivač 8800

MOBIHEL 2K očvršćivač 8800 koristi se kao B komponenta za očvršćivanje MOBIHEL 2K 2:1 bezbojnog laka anti scratch pri temperaturi aplikacije
između 18 °C i 27 °C.

Category: