MOBIHEL 2K očvršćivač 5100

MOBIHEL 2K očvršćivač 5100 koristi se kao B komponenta za očvršćivanje MOBIHEL 2K HS 4:1 bezbojnog laka pri temperaturi aplikacije između 18 °C i 27 °C.

Category: