MOBIHEL 2K očvršćivač 1500

MOBIHEL 2K očvršćivač 1500 koristi se kao B komponenta za očvršćivanje MOBIHEL 2K akrilnih premaza pri temperaturi aplikacije između 5 °C i 18 °C.

Category: