MOBIHEL 2K očvršćivač 1300

MOBIHEL 2K očvršćivač 1300 koristi se kao B komponenta za očvršćivanje MOBIHEL 2K akrilnih premaza, pri temperaturi aplikacije između 27 °C i 35 °C.

Category: