MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4100

MOBIHEL 2K HS očvršćivač 4100 koristi se kao B komponenta za očvršćivanje MOBIHEL 2K HS 2:1 bezbojnih lakov pri temperaturi aplikacije između 18 °C i 27 °C.

Category: