KNAUF Staklena mineralna vuna

Izolacioni materijal mineralnog porekla sa visokim sadržajem recikliranih sirovina, koji se dobija topljenjem peska i staklene šljake. Odlikuje se odličnim toplotnim,
akustičkim i protivpožarnim osobinama.Idealan je izolacioni materijal za pozicije
koje ne zahtevaju samonosivost materijala i visoku čvrstoću na pritisak (kosi krovovi, spušteni plafoni, pregradni zidovi).