KNAUF Homeseal LDS 0.02 krovna folija

Homeseal LDS 0.02 je troslojna hidroizolaciona membrana. Koristi se kao kontaktna ili nekontaktna paropropusna podkrovna membrana u kosim krovnim konstrukcijama bez drvene podloge. Struktura membrane osigurava vrlo dobru vodonepropusnost. Ekstremna paropropusnost omogućava dobru ventilaciju i drži krovnu konstrukciju suvom u svim klimatskim uslovima.
Može se koristiti i na vertikalnim konstrukcijama zidova kao zaštita od vetra.