JUB TAKRIL boja za beton

TAKRIL je disperziona boja na bazi polimernih veziva; koristi se za zaštitu od prašine i dekorativnu zaštitu vertikalnih betonskih površina i drugih podloga vezanih cementom, kao i unutrašnjih zidnih površina; za zaštitu od prašine svih vrsta podnih površina vezanih cementom, a koje se nalaze u manje opterećenom okruženju; zaštita betona od karbonatizacije.

Additional information

Additional information

Toniranje

po ton karti JUB

Pakovanje

0.75l, 5l,15l