JUB DECOR Marmorin Shine zaštitni vosak

DECOR Marmorin Shine vodena emulzija voskova namenjena zaštiti zidnih površina obrađenih Marmorinom.

Additional information

Additional information

Pakovanje

0.65 l